Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010

For budsjettåret 2010 under Miljøverndepartementet Utgiftskapittel: 1400–1474 og 2465 Inntektskapittel: 4400–4472 og 5578

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget