Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet for 2013 blir lagt fram mandag 8. oktober klokka 10.00.

Statsbudsjettet for 2013 ble lagt fram mandag 8. oktober klokka 10.00.

 
 
  • Bistandsbudsjettet passerer for første gang 30 milliarder kroner
  • Regjeringen vil bevilge 650 millioner ekstra for å trappe opp innsatsen for barne- og mødrehelse
  • Årets budsjett prioriterer økt kunnskap, aktivitet og nærvær i nordområdene

Det går fram av pressemeldingene om statsbudsjettet fra Utenriksdepartementet:


 

Statsbudsjettet 2013 består blant annet av følgende dokumenter: