Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Nytt forskningsskip for Afrika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen har i 20 år støttet kartlegging av fiskeriressurser i mer enn 60 fattige land. Regjeringen vil nå bruke om lag 440 millioner kroner til å erstatte skipet med et nytt.

Arbeidet starter i 2013 og fartøyet ventes å være klart i 2016.

- Med Nansenskipet støtter vi fattige land når de skal kartlegge sine fiskeriressurser. Her er det bruk for norsk kunnskap og erfaring, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV).

Skipet inngår i det såkalte Nansenprogrammet. Mer enn 60 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika har til nå fått hjelp til kartlegging og overvåking av marine ressurser, utdanning og styrket forvaltning. Klimaendringer og miljø i afrikanske farvann er også del av forskningen.

- Afrikas fiskeriministre har stor glede av førsteklasses kunnskap om sine havområder. Denne måten kan bidra til både vekst og til bedre forvaltning av naturressursene, sier Holmås.

Det eksisterende fartøyet har vært i kontinuerlig drift i snart 20 år. Det tilfredsstiller ikke lenger fullt ut de vitenskapelige behovene til Nansenprogrammet.

Et nytt fartøy er beregnet til å koste om lag 440 millioner 2012-kroner. Utgiftene vil fordeles over fire år. Kostnadene ved kontraktsinngåelse er budsjettert til 45 millioner kroner for 2013.

Pressekontakter:
Kommunikasjonsrådgiver Svein Bæra, 916 72 042, E-post: svb@mfa.no eller kommunikasjonssjef Trond Viken, 992 18 303, E-post: trv@mfa.no