Prop. 1 S (2012–2013)

Statsbudsjettet (Gul bok)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget