Prop. 1 S (2012–2013) Gul bok

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget