Forsiden

Historisk arkiv

Økt støtte til norsk europaforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å øke støtten til norsk europaforskning over Utenriksdepartementets budsjett fra 4,7 til 5,7 millioner kroner, en økning på over 20 prosent.

- Utviklingen i EU og europeisk integrasjon har stor betydning for Norge og norsk samfunnsutvikling, på et bredt spekter av områder. Derfor vil regjeringen fortsette å bidra til et godt europaforskningsmiljø i Norge, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

Norsk forskning om europeisk integrasjon og dens virkninger har siden 90-tallet vært grundig og internasjonalt anerkjent. Norsk europaforskning har bidratt til norsk samfunnsdebatt, til utdanning på ulike nivåer og til å styrke europapolitikkens kunnskapsgrunnlag.