Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 3841-3860 av 4039 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vertskommunenes ansvar for studentvelferd

  Rapport fra arbeidsgruppe

  15.12.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vertskommunenes ansvar for studentvelferd Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Oktober 2000

 • 25.05.2000 Rapport 1: Erfaringsprosjektet - Pilotperioden

  14.12.2000 Rapport Finansdepartementet

  Rapport 1: Erfaringsprosjektet - pilotperioden Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rapport fra embetsverksgruppen for EUs patentdirektiv

  08.12.2000 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Mulige tiltak som kan imøtekomme innvendingene mot direktiv 98/44/EF om rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser

 • Norway and The United States of America

  November 2000

  24.11.2000 Rapport Utenriksdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/ud/html/usa/default.htm")

 • Evaluering av SIVA

  Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør

  20.11.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport: Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør.

 • Studenter med spesifikke lese-, skrive- eller matematikkvansker

  Utredning om problemstillinger knyttet til studiesituasjon

  15.11.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

 • Kortversjon - Samfunnets sårbarhet som følge av avhengighet til IT

  Kortversjon av hovedrapporten

  14.11.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

 • Samfunnets sårbarhet som følge av avhengighet til IT

  14.11.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og handelsdepartementet Samfunnets sårbarhet som følge av avhengighet til IT Oktober 2000 Kortversjon Pdf-versjon

 • NHDs miljøhandlingsplan 2001-2005

  10.11.2000 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  NHDs miljøhandlingsplan 2001-2005

 • Sleipner-kommisjonens rapport

  08.11.2000 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Rapport fra undersøkelseskommisjonen oppnevnt av Justis- og politidepartementet 1. desember 1999 om hurtigbåten MS Sleipners forlis 26. november 1999.

 • Tilstandsrapporter fra Statens utdanningskontorer

  03.11.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Tilstandsrapporter fra Statens utdanningskontorer Rapportene er lenket til SU-kontorene sine egne hjemmesider Statens utdanningskontor i Aust-Agder Statens utdanningskontor i Buskerud Statens utdanningskontor i Finnmark Statens utdanningskontor i

 • Det skal bli enklere å starte og drive bedrift i Norge

  31.10.2000 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

 • Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter pr. oktober 2000

  30.10.2000 Rapport Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter pr. oktober 2000. Oversikten er i pdf-format

 • Oversikt over antatt EØS-relevante forslag til EF-rettsakter pr. oktober 2000

  30.10.2000 Rapport Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en oversikt over antatt EØS-relevante forslag til EF-rettsakter pr. oktober 2000. Oversikten er i pdf-format

 • Utredning om Sivilrettsdirektoratet

  30.10.2000 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  I Justisdepartementets brev 22. mars 2000 ble det bedt om en utredning av alle sider ved opprettingen av Sivilrettsdirektoratet, bl.a. saksansvar, ressursbehov, organisering og de økonomiske og administrative konsekvensene. Utredningen om dette ble

 • Globalisering og ulikhet

  Verdens inntektsfordeling oglevestandard 1960 - 1998 (PDF-format)

  27.10.2000 Rapport Utenriksdepartementet

  Globalisering og ulikhet Verdens inntektsfordeling og levestandard 1960 - 1998 (also in english) (PDF-format) Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.

 • Kunnskap om psykisk helse

  Sammendrag av Gallup-undersøkelse oktober 2000

  18.10.2000 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Kunnskap om psykisk helse Kort rapport etter Gallup-undersøkelse oktober 2000 Bakgrunn Sosial- og helsedepartementet er opptatt av å følge utviklingen i forhold til innbyggernes kunnskap og holdninger til psykisk helse. Tidligere i år ble det

 • Ungdom og mental helse

  "Du skal ikke ha psykiske problemer, slik er det bare"

  12.10.2000 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Ungdom og mental helse En kvalitativ undersøkelse for Sosial- og helsedepartementet og organisasjonen Mental helse. Hele rapporten foreligger i Word-format og kan lastes ned her. Rapporten er utført av Norsk Gallup Institutt A/S i

 • Årsrapport for erstatningsnemnda for voldsofre 1999

  Dokumentet er lagret som PDF-fil.

  12.10.2000 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/archive/jdvedlegg/01/01/ersta016.pdf")

 • Regjeringens handlingsplan for bredbåndskommunikasjon

  11.10.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringens handlingsplan for bredbåndskommunikasjon eMinisterens forord Da Johann Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten, ledet han an i det som ble Renessansen og senere Opplysningstiden. Europa fikk et verktøy å

Til toppen