Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 3841-3860 av 3872 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norge - en utkant i forkant

  01.01.1998 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsrettet IT-plan for perioden 1998-2001 Innhold Forord I. Sammendrag II. Innledning II.1 Bakgrunn II.2 IT-planens visjon og mål II.3 Ansvarsfordeling mellom næringsliv og myndigheter II.4 Begrepsavklaring III. Trender og status III.1

 • Kapittel 4 Mål og tiltak

  01.01.1998 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

 • Handlingsplan for IT på kulturområdet 1998 - 2001

  13.10.1997 Plan/strategi Kulturdepartementet

 • Handlingsplan for økt inntak av lærlinger i forsvaret 1997

  01.10.1997 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Handlingsplan for økt inntak av lærlinger i forsvaret 1997 INNHOLD Innledning Bakgrunn Mål Ansvars- og oppgavefordeling Ulike kategorier lærlinger Formidling av lærlinger til Forsvaret Tilskuddsordninger ved inntak av lærlinger Status Prioriterte

 • T-1193 Handel, tilgjengelighet og bymiljø

  Handel, tilgjengelighet og bymiljø - Fakta og innspill til en sentrumspolitikk.

  26.08.1997 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  T-1193 ISBN 82-457-0160-2 Denne rapporten er utarbeidet som et ledd i Miljøbyprogrammet. Samspill og konflikt mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø er kjernespørsmål i

 • T-1194 Fylkesplanlegging

  Sammen om fylkesplanleggingen. Rapport fra arbeidsgruppe som har utredet samarbeidet mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og statlige etater om fylkesplanleggingen

  18.08.1997 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Jernbanetunnel i Gamlebyen i Oslo: Konsekvensutredning

  24.04.1997 Rapport Samferdselsdepartementet

 • Norway's second national communication under the Framework Convention on Climate Change

  21.04.1997 Report Ministry of Climate and Environment

  Norway's second National Communication under the Framework Convention on Climate Change April 1997 Introduction 1. Executive summary 2. National circumstances 3. Inventories of anthropogenic greenhouse

 • New Trends in Drug Abuse in Norway

  01.04.1997 Report Ministry of Health and Care Services

  New Trends in Drug Abuse in Norway National Report NORWAY European Ministerial Conference 15.- 16. May 1997 TROMSØ Norwegian Directorate for the Prevention of Alcohol and Drug Problems 1. General situation with the focus on trends/statistics 2.

 • Datasamfunnet: Hvordan blir det?

  Undersøkelse gjennomført av Scan-Fact på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, 1997.

  28.01.1997 Rapport Samferdselsdepartementet

  Datasamfunnet 1 Slik ble undersøkelsen gjennomført 2 Hovedkonklusjoner 3 Hvordan vi bruker datamaskiner i dag 3.1 Annenhver yrkesaktive nordmann bruker PC i jobbsammenheng 3.2 Hver fjerde nordmann bruker PC hjemme 4 Hva tror vi om fremtidens bruk?

 • Rapport fra det interdepartementale arbeidsutvalget for Bioenergi

  21.01.1997 Rapport Olje- og energidepartementet

 • EØS-komiteens beslutninger i 1996

  31.12.1996 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1996.

 • T-1161 Sentrumsutvikling i små tettsteder

  01.12.1996 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Regionfelt Østlandet - konsekvensutredning

  (Dokumentet har egen design og navigasjon)

  22.11.1996 Rapport Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/regfelt/")

 • Utvikling av sykkelbyer

  Rapport og råd fra Sykkelbyprosjektet, 1996

  17.07.1996 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  ISBN: 82-7704-035-0 Forord Rapporten «Utvikling av sykkelbyer» er utarbeidet etter oppdrag fra Rådet for Sykkelbyprosjektet. Formålet er å gi råd til norske byer som ønsker å utvikle seg til sykkelbyer. Rapporten gir viktige innspill i arbeidet med

 • Den norske IT-veien: Bit for bit

  Rapport fra Statssekretærutvalget for IT, januar 1996

  19.01.1996 Rapport Samferdselsdepartementet

  Rapport fra Statssekretærutvalget for IT Den norske IT-veien. Bit for bit.

 • EØS-komiteens beslutninger i 1995

  31.12.1995 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1995.

 • T-1115 Nasjonalt program for utvikling av fem miljøbyer

  10.07.1995 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • EØS-komiteens beslutninger i 1994

  31.12.1994 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1994.

 • Norway's national communication under the Framework Convention on Climate Change

  30.09.1994 Report Ministry of Climate and Environment

  T-1059 Norway's national communication under the Framework Convention on Climate Change This report is the first national communication presenting Norwegian climate policy according to the commitments under the Framework Convention on Climate Change