Strategi for utbygging av vannbåren varme

Strategi for utbygging av vannbåren varme

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Rapport 2002 ( i pdf format)

Rapporten fra Olje- og energidepartementet om Strategi for utbygging av vannbåren varme har henvisning til en rekke internettsteder. Nedenfor er de viktigste lenkene angitt:

Energiloven
www.enova.no.
Konsesjonsbehandling av fjernvarme
www.enoknorge.no
www.nve.no
Plan- og bygningslov
Forurensningsloven
www.husbanken.no
http://www.varmeinfo.no
www.sft.no
www.fjernvarmeforeningen.org