Arkiv

Utlendingslovutvalget

Utlendingslovutvalget

Arkiv

  • I brev til Kommunal- og regionaldepartementet datert 7. april 2004 ba Utlendingslovutvalget om ytterligere forlengelse av fristen for levering av innstillingen. I brev datert 23. april aksepterer Kommunal- og regionaldepartementet at fristen forlenges til 1. oktober 2004.
  • I brev til Kommunal- og regionaldepartementet datert 14. oktober 2003 ba Utlendingslovutvalget om utsatt frist for levering av innstillingen. I brev datert 30. oktober aksepterer Kommunal- og regionaldepartementet at fristen forlenges til 1. juni 2004.
  • Utlendingslovutvalget har invitert den nedsatte referansegruppen til et møte mandag 29. september. Referansegruppen har blitt bedt om å kommentere ulike dilemmaer som utvalget har støtt på i sitt arbeid. Les mer om dette under meynpunktet "Referansegruppen".
  • Utlendingslovutvalget reiser til London for å ha møte med representanter fra Home Office, og til Haag for å møte representanter fra Justisdepartementet, i uke 36.
  • Neste møte i Utlendingslovutvalget er 25. – 27. juni. Utvalget skal blant annet ha møter med UNHCR, Politiets sikkerhetstjeneste og Kriminalpolitisentralen.
  • Utvalgsleder Bjørn Solbakken og sekretariatet var i begynnelsen av april på studiereise til Sverige og Finland. Les rapporten fra studiereisen her.
  • Utvalgsmedlem Grete Brochmann har laget et notat til bruk for utvalget med tittelen "Arbeidsinnvandring og velferdsstatsdilemmaer i en europeisk kontekst". Les notatet og gi ev. dine kommentarer under menypunktet "Innspill".
  • Manuela Ramin-Osmundsen trakk seg i juli 2002 fra utvalgsarbeidet. Kommunal- og regionaldepartementet har oppnevnt Ronald Craig som erstatter for Ramin-Osmundsen. Craig er stipendiat ved Institutt for menneskerettigheter, Universitet i Oslo, og bosatt på Eiksmarka.
  • 4. juli sendte Kommunal- og regionaldepartementet ut en invitasjon til 22 ulike organisasjoner om å delta i referansegruppa for Utlendingslovutvalget. Så langt har 16 organisasjoner meldt sin interesse. Les mer om første møte mellom referansegruppa og utvalget i menypunktet "Referansegruppen" til venstre.
  • Utlendingslovutvalget gjennomførte en studiereise til Brussel og København 19. – 21. juni 2002. Formålet var å bli orientert om vedtatt og pågående lovgivingsarbeid i EU, samt å få en orientering om vedtatte lovendringer i Danmark. Les rapporten fra studiereisen her.