Historisk arkiv

Bergensutbruddet: Kraftige tiltak i Bergen og kommunene rundt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Bergen og kommunene rundt opplever utbrudd både av den engelske varianten av koronaviruset og av den sørafrikanske varianten. De har derfor bedt regjeringen iverksette forsterkede smitteverntiltak.

De forsterkede tiltakene gjelder fra 7. februar 2021 klokken 18.00 til og med 14. februar. Tiltakene iverksettes for at kommunene skal få oversikt over situasjonen.

– Vi må ha strengere tiltak i kommuner som er berørt av utbrudd av de mer smittsomme variantene av viruset enn i resten av landet. Vi har fortsatt et mål om å slå ned og forsinke at disse mer smittsomme variantene sprer seg. Det har kommunene som var en del av utbruddet i Nordre Follo klart, og det tror jeg også Bergen og kommunene rundt vil klare, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

"Ring 1-kommuner" er utbruddskommunen og kommuner med tilknytning til utbruddet eller som har mye kontakt med utbruddskommunen.

"Ring 2-kommuner" er de kommunene som ligger i randsonen av "ring 1-kommunene", og som også har behov for å iverksette tiltak raskt som følge av utbruddet.

Ring 1 og ring 2 er kun geografiske betegnelser. Hvilket tiltaksnivå som velges for ring 1 og ring 2 er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet.

I ring 1 er: Bergen, Kvam og Ulvik

I ring 2 er: Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Ring 1 får tiltak fra tiltaksnivå A (regulert i covid-19-forskriftens kapittel 5A). I tillegg gis det anbefalinger.

Ring 2 får tiltak fra tiltaksnivå B (regulert i covid-19-forskriftens kapittel 5B). I tillegg gis det anbefalinger.

Hva er ring 1 og ring 2? Les mer her om om tiltaksnivå i ring 1-kommuner og ring 2-kommuner.

 

 

Gjelder kommunene: Bergen, Kvam og Ulvik

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

Det skal innføres digital undervisning på videregående skole, og det skal forberedes overgang til rødt nivå så snart smittesituasjonen tilsier det.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer
Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

 

Idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Arbeidsplasser
Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Butikker

Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.

 

Restauranter, kafeer, barer og hoteller
Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.

Skjenkestopp.

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

 

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre
 • Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser
 • Biblioteker
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

 

Anbefalinger
Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem.

Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå unødvendige reiser.

Det er ikke frarådet å reise til hytta utenfor egen kommune. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.

Skianlegg kan holde åpent. De bør legge til rette for å kunne opprettholde 1 meters avstand mellom personer i alle situasjoner. Det må unngås trengsel mellom personer i områder der det erfaringsmessig kan bli trengsel slik som i kø til skiheiser, inngangspartier, resepsjoner, toaletter og serveringssteder. Det må være mulig å utføre håndhygiene, og det må være godt og hyppig renhold. For å lette helsemyndighetenes arbeid med smittesporing kan anlegg som har mulighet for det, etablere systemer for å registrere gjester. Varmestuer, kafeer o.l. i tilknytning til anlegget kan ikke være åpne for innendørsservering, men kan ha matservering gjennom luke eller lignende så lenge denne maten spises utendørs.

Kommunene og fylkeskommunene bør ha forsterkede tiltak i kollektivtransporten. Dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Én-til-én-virksomheter, som for eksempel frisører, bør ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet.

 

Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

-------

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

 

Gjelder kommunene: Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang,Vaksdal, Voss og Øygarden.

 

 

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler
Gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Rødt nivå i videregående skoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer
Nasjonale regler og anbefalinger gjelder.

Idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne. Med voksne menes personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Arbeidsplasser
Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Butikker
Varehus og kjøpesentre skal holdes stengt med disse unntakene:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • Serveringssteder
 • Virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.

 

Restauranter, kafeer, barer og hoteller
Serveringssteder kan holde åpent.

Skjenkestopp.

 

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, men unntak for steder hvor barn og unge under 20 år har slike aktiviteter.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme med annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen.

Anbefalinger
Alle bør begrense sosial kontakt.

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå unødvendige reiser.

Det er ikke frarådet å reise til hytta utenfor egen kommune. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.

Skianlegg kan holde åpent. De bør legge til rette for å kunne opprettholde 1 meters avstand mellom personer i alle situasjoner. Det må unngås trengsel mellom personer i områder der det erfaringsmessig kan bli trengsel slik som i kø til skiheiser, inngangspartier, resepsjoner, toaletter og serveringssteder. Det må være mulig å utføre håndhygiene, og det må være godt og hyppig renhold. For å lette helsemyndighetenes arbeid med smittesporing kan anlegg som har mulighet for det, etablere systemer for å registrere gjester. Varmestuer, kafeer o.l. i tilknytning til anlegget kan ikke være åpne for innendørsservering, men kan ha matservering gjennom luke eller lignende så lenge denne maten spises utendørs.

Kommunene og fylkeskommunene bør ha forsterkede tiltak i kollektivtransporten. Dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Én-til-én-virksomheter, som for eksempel frisører, bør ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet.

Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

-------

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

Er det skjenkestopp?

Ja, det er skjenkestopp i både ring 1- og ring 2-kommuner.

Må treningssenter holde stengt?

Ja, treningssentre må holde stengt i både ring 1- og ring 2-kommuner.

Må kino, teater og konsertsteder holde stengt?

Ja, disse stedene må holde stengt i både ring 1- og ring 2-kommuner.

Jeg skal ha et arrangement de nærmeste dagene. Kan jeg flytte arrangementet til en annen kommune som ikke er omfattet av de strenge tiltakene?  

Dersom arrangementet er ment for det lokale publikummet i den aktuelle kommunen vil flytting medføre at personer forflytter seg. Vi oppfordrer derfor sterkt til å ikke flytte arrangementet til en annen kommune. Da blir det mer reising ut fra området og smitten vil lettere spre seg. 

Jeg bor i en av de berørte kommunene og skal få besøk av en familie som kommer fra et annet sted. Kan jeg fortsatt få besøk av dem? 

Hvis du bor i en ring 1-kommune er anbefalingen at alle bør unngå besøk hjemme, og du bør heller ikke dra på besøk i andre kommuner. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. I tillegg bør vi unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige. 

Hvis du bor i en av ring 2-kommune gjelder den nasjonale anbefalingen om å begrense sosial kontakt, helst møte andre utendørs og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til dem som allerede bor sammen. Barn i barnehage eller barneskole kan ha besøk fra egen kohort.

 

Hva vil det si å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige?

Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig, men det er påbudt med hjemmekontor dersom det er praktisk mulig.

For barn som har avtale om delt bosted og samvær, kan de reise mellom foreldrene sine fortsatt?

Under hele koronapandemien har det vært sånn at du må kunne bo i begge hjem. Det er hovedregelen fortsatt.

 

Kan dyrebutikker holde åpent?  

Ja, utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr kan holde åpent.

Kan butikker som selger noe mat og dagligvarer holde åpent?  

Definisjonen av matbutikker inkluderer også kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer. Dersom en butikk har hovedvekt på mat, kan den holde åpent. 

Har butikkene lov å ha ansatte på jobb, selv om butikkene er stengt, til å gjøre andre oppgaver?  

Ja, butikken regnes for å holde stengt når den ikke er tilgjengelig for publikum. De ansatte kan arbeide i butikken med andre oppgaver, for eksempel varehåndtering, forefallende arbeid og utlevering av forhåndsbetalte bestilte varer.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.  

Kan frisører og andre tjenesteytere holde åpent, eller omfattes de av "butikker" som må holde stengt?
Frisører, hudpleiere, tatovører mv. er ikke butikker og kan holde åpent, men de er gitt anbefalinger om forsterket smittevern, eksempelvis bruk av munnbind. Helsefaglige virksomheter kan også holde åpent, for eksempel fysioterapeuter, optikere og psykologer.

Hva gjelder for butikker som har klikk og hent--løsninger?

Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.

Kan forhåndsavtalte møter med enkeltkunder, bl.a. knyttet til utlevering av kjøpt bil, gjennomføres?

Ja, butikker kan holde åpent for avhenting av varer bestilt og betalt på forhånd når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene. Det gjelder også bilbutikker.

Må domstolene i disse kommunene stenge? 

Nei, domstoler er ikke omfattet av påbudet om å holde stengt. 

Kan alpinbakkene holde åpent?

Ja, de omfattes ikke av de virksomhetene og stedene som skal holdes stengt. Begrunnelsen er at det er lav risiko for smittespredning under forutsetning av at gjeldende smittevernveileder utarbeidet for bransjen legges til grunn. Skianlegget bør legge til rette for å kunne opprettholde en meters avstand mellom personer i alle situasjoner. Det må unngås trengsel mellom personer i områder der det erfaringsmessig kan bli trengsel slik som i kø til skiheiser, inngangspartier, resepsjoner, toaletter, serveringssteder etc. Det må være mulig å utføre håndhygiene ved behov, sørge for godt og hyppig renhold, særlig av kontaktpunkter som brukes ofte.

Er det lov å ha digital konsert, forestilling, gudstjeneste eller lignende som strømmes eller sendes på tv? 

Hensikten med å forby arrangementer er å forhindre at flere personer møtes. En konsert eller gudstjeneste uten publikum til stede faller ikke under definisjonen for arrangement i covid-19-forskriften § 13, som legger til grunn at det må være tale om en sammenkomst. Det vil ha begrenset smitteverngevinst å forby digitale konserter, gudstjenester eller forestillinger. Imidlertid vil anbefalingene om å begrense antallet sosiale kontakter gjelde og det må tas hensyn til det i forbindelse med gjennomføring av konserten, gudstjenesten eller forestillingen.

I ring 1-kommuner er digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, tillatt. I ring 2-kommuner gjelder de nasjonale reglene om arrangementer.

 

Kan bilverksteder holde åpent?

Ja, de er ikke omfattet av påbudet om stenging.

Kan engrosvirksomhet og proffdelen av byggevarehusene holde åpent, slik at varer kan kjøres ut samt at varer kan hentes av bedrifter/håndverkere?

Lager- og grossistdelen i byggvareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende er unntatt fra stengingspåbudet og kan holde åpent.