Historisk arkiv

40 millioner til innvandrerinfo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Stortinget har vedtatt 40 millioner kroner til organisasjoner som skal spre informasjon til innvandrere. – Jeg er glad for at det nå kommer 20 millioner kroner ekstra på toppen av de 20 millionene som ble vedtatt før jul. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for integreringen og som kanal for å nå innvandrerbefolkningen med informasjon om korona, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Målrettede informasjonstiltak, tillit og forståelse er nøkkelord for at informasjon skal nå frem og bli etterlevd. Organisasjonene som har søkt dekker en rekke temaer, fra smittevernråd til ivaretakelse av psykisk helse under pandemien, oppfølging av barn og unge og arbeidslivsspørsmål.

IMDi jobber nå med å behandle og utbetale søknadene som er kommet inn. Fordelingen er klar i løpet av neste uke.