Historisk arkiv

God ledelse i staten – Lederplakat 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det er mye god ledelse og mange gode ledere i staten. Regjeringen har store forventninger til og vil vise tillit til lederne. Det er viktig at ledere tar ansvar og utnytter sitt handlingsrom. Den nye lederplakaten skal være en støtte for ledere og brukes i arbeidet med utvikling av ledelse i staten. Plakaten formidler overordnede forventninger til ledere og viktige kjennetegn ved god ledelse.

Lederplakaten er en del av ”Program for bedre styring og ledelse i staten”, hvor ledelse er et at fem innsatsområder. Programmet skal bidra til økt resultatorientering og gjennomføringskraft i forvaltningen.  Endringstakten i samfunnet er høy og kravene til å lede endres i takt med dette. En leder må utvikle sitt lederskap hele tiden.

Målgruppen for lederplakaten er alle ledere i staten. Topplederne har ansvar for å forankre de overordnede forventingene til ledere og viktige kjennetegn ved god ledelse i virksomhetene. Den skal være utgangspunkt for oppfølgingen av ledere og i arbeidet med å utforme ledelsesprinsipper i den enkelte virksomhet, tilpasset virksomhetens egenart og utfordringer.  

I arbeidet med plakaten har ledere på ulike nivåer og eksperter på ledelse i akademia vært involvert. Lederplakaten utfyller Plattform for ledelse i staten, som nå er blitt noen år gammel (2008). 

Sammen med lederplakaten er det utarbeidet et sett med lysark, som kan brukes i ledergrupper, for å diskutere og dokumentere virksomhetenes utfordringer med god ledelse og de ulike elementene i lederplakaten

Hvordan kan du tilpasse lederplakaten til din virksomhet?