Historisk arkiv

Kaller inn til første møte i fellesnemnda for Troms og Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har i dag sendt innkalling til fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner. Møtet skal holdes 17. desember i Tromsø.

− Stortinget har vedtatt at Troms og Finnmark fylkeskommuner skal slås sammen fra 1.1.2020. De to fylkeskommunene har litt over ett år på å få det viktigste på plass. Av hensyn til innbyggere, ansatte og næringsliv må nå arbeidet i fellesnemnda nå starte opp, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Troms fylkeskommune har valgt sine 19 representanter til fellesnemnda. Det gjenstår for Finnmark fylkesting å velge ni medlemmer. Departementet har tidligere opphevet Finnmark fylkestings vedtak om å ikke velge medlemmer til fellesnemnda.

24. september 2018 presenterte Kristelig folkeparti og regjeringspartiene på Stortinget en enighet om regionreformen og oppgaver til de nye fylkeskommunene. Enigheten slår fast at regionstrukturen som ble vedtatt 8. juni 2017 ligger fast.

− Før møtet i fellesnemnda 17. desember har Stortinget behandlet representantforslag om å oppheve fylkessammenslåingene i regionreformen, og Finnmark fylkesting har hatt nytt møte. Jeg legger derfor til grunn at begge parter er klare til å starte arbeidet. Høsten 2019 skal det nye fylkestinget for Troms og Finnmark velges. Nå må partene legge til rette for at innbyggerne kan få velge sine representanter, sier Mæland.

 Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00