Historisk arkiv

Besøkte Finnsnes og Finnfjord Smelteverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte mandag Finnsnes i Troms. Her hadde han møter med Senja Petro og Profilgruppa - en sammenslutning av bedrifter, organisasjoner og andre sentrale virksomheter i regionen. Han besøkte også hjørnestensbedriften Finnfjord Smelteverk.

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte mandag Finnsnes i Troms. Her hadde han møter med Senja Petro og Profilgruppa - en sammenslutning av bedrifter, organisasjoner og andre sentrale virksomheter i regionen. Han besøkte også hjørnestensbedriften Finnfjord Smelteverk.

- Det var nyttige møter i Finnsnes, og et interessant besøk på Finnsnes Smelteverk. At man har bygd opp et av verdens mest energieffektive smelteverk for ferrosilisium i Finnfjord viser med all mulig tydelighet at det er mulig å drive konkurransedyktig energiintensiv industriproduksjon i Nord-Norge. Jeg mener at man mange steder i nord nå ser de mulighetene for verdiskapning som finnes, og tar grep for å skape altivitet og arbeidsplasser som er gunstig for hele landet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Finnfjord smelteverk har en markedsandel på om lag 15 prosent i det europeiske markedet for ferroseilisum, en viktig komponent i stålproduksjon. Smelteverket er at av verdens ti største, og har med støtte fra Enova gjennomført en omfattende oppgradering som har gitt gode energiresultater.

Statsråden holdt senere på dagen et innlegg på Kunnskapsparken i Finnsnes. Temaet var kraft og energi i industriregionen Midt-Troms. Her ble blant annet behovet for å få på plass nødvendig nettutbygging løftet fram.

- Dagens nett er ikke tilstrekkelig for å ivareta forsyningssikkerheten i nordlige deler av Nordland, Troms og Finnmark, hverken for dagens forbruk, eller forventet økning i forbruk. Statnett har fått endelig konsesjon for ledningen Ofoten-Balsfjord og jeg mener ferdigstillelse av denne linjen vil ha stor betydning for regionen. Videre har departementet fullt trykk på å klagebehandle forlengelsen av denne linjen fra Balsfjord til Skadi, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statsråd Tord Lien besøkte blant annet Finnfjord smelteverk. Til venstre adm.dir Geir Henning Wintervoll.  (HSI/OED)