Historisk arkiv

Killengreen ny departementsråd i FAD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Politidirektør Ingelin Killengreen (63) ble i statsråd i dag utnevnt til ny departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Killengreen overtar etter Karin Moe Røisland som går av med pensjon.

Politidirektør Ingelin Killengreen (63) ble i statsråd i dag utnevnt til ny departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Killengreen overtar etter Karin Moe Røisland som går av med pensjon.

- Jeg er veldig glad for at vi får en ny departementsråd som har bred og solid ledererfaring. Som direktør for Politidirektoratet gjennom 10 år og politimester i Oslo fem år før det har hun vært en markant, synlig og tydelig leder. Før den tid har Killengreen i over ti år hatt ulike lederjobber i Justisdepartementet, blant annet som departementsråd. Killengreen kjenner den statlige forvaltningen godt, noe som er viktig i den jobben som hun nå skal inn i, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Ingelin Killengreen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1972 og har vært saksbehandler, byråsjef, avdelingsdirektør, ekspedisjonssjef og departementsråd i Justisdepartementet. Hun har også en periode arbeidet som dommerfullmektig i Oslo skifterett. De siste 15 årene har hun først vært politimester i Oslo og deretter direktør for Politidirektoratet.

Det er ikke bestemt når Killengreen vil tiltre som departementsråd i FAD.

Ingelin Killengreen
Bilde: Ingelin Killengreen ble utnevnt til ny departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i statsråd i dag. Foto: FAD 

 


Bilde: Nyutnevnt departementsråd Ingelin Killengreen sammen med statsråd Rigmor Aasrud. Foto: FAD