Tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

(Perioden 21.09.2012 - 16.10.2013)

Født: 1949

Forsvarsministeren er ansvarlig for virksomheten i Forsvaret, og for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

EDB-ingeniør. 20 års erfaring i informasjonsteknologi fra privat og offentlig sektor innen områdene systemutvikling og ledelse. Kommunalråd i Bergen kommune fra 2003 til 2005.

Politiske verv:
1991-
Medlem av bystyret, Bergen kommune

1991 - 2000
Medlem av formannskapet, Bergen kommune

1992
Nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen

1995 - 1998
Kommunalråd og leder av hovedutvalg for skole, Bergen kommune

1997 - 1999
Leder av Hordaland Arbeiderparti

1998 - 1999
Varaordfører, Bergen kommune

1998 - 1999
Leder av hovedutvalg for fritid og kultur, Bergen kommune

1998 - 2000
Styreleder i Kulturby Bergen 2000

1999 - 2001
President i Organization of World Heritage Cities (OWHC)


1999 - juni 2000
Ordfører, Bergen kommune

Juni 2000 - oktober 2003
Byrådsleder i Bergen kommune etter innføring av parlamentarisme

2001 -
Medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet

Oktober 2003 - oktober 2005
Kommunalråd og leder av Komité for miljø og byutvikling i Bergen kommune

Oktober 2005 – oktober 2009
Forsvarsminister

Oktober 2009 - september 2012
Helse- og omsorgsminister

September 2012 - oktober 2013
Forsvarsminister