Historisk arkiv

De nordiske landene forsterker samarbeidet om felles kriseberedskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det nordiske samarbeidet innen kriseberedskap skal utvikles og forsterkes ytterligere, og har som overordnet visjon et Norden uten grenser. Dette slås fast i den nye Haga-deklarasjonen.

Den reviderte versjonen av Haga-deklarasjonen, Haga II, ble lagt fram på nordisk møte for ministre med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i Vaxholm 3. og 4. juni. Statssekretær Pål Martin Sand deltok på vegne av statsråden. Sverige, ved den svenske forsvarsministeren Karin Enström, var vertskap.

Haga II-deklarasjonen

De nordiske landene deler et ønske om felles utvikling og styrking av landenes robusthet i forbindelse med alvorlige hendelser. Mens den første Haga-deklarasjonen, Haga I, vedtatt i 2009, har bidratt til økt oppmerksomhet rundt den felles nordiske målsettingen om håndtering av ulykker og kriser, er et overgripende mål i Haga II-erklæringen et robust Norden gjennom forebygging, håndtering og gjenoppretting etter alvorlige hendelser.

Fellesprosjekter

Etter Haga I er det gjennomført en rekke prosjekter blant annet innen redningstjeneste, CBRN (Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear), krisekommunikasjon, frivillige, øvelser og utdanning samt forskning og utvikling.

Haga-samarbeidet framover skal forbedre erfarings- og kunnskapsutbyttet mellom landene, styrke samarbeidet med forebygging og begrense konsekvensene av krise i samfunnet. Det skal videre utvikle muligheter for felles kapasitetsoppbygging og innsats, samt skape bedre forutsetninger for å samhandle i ulike internasjonale sammenheng, både operativt og politisk.

Norsk formannskap i 2014

I møtet i Vaxholm overtok Norge formannskapet etter Sverige. Norge står nå ansvarlig for videre framdrift i arbeidet med den strategiske utviklingsplanen i neste år, og er vertskap for det nordiske ministermøtet våren/sommeren 2014.

Haga II-deklarasjonen

Konklusjoner fra Vaxholm-møtet.