Tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tidligere Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)

(Periode 20.10.09 - 16.10.13

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har ansvar for politikken knyttet til barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning.

Født: 1960

Utdanning
Sosialpedagogikk mellomfag 1981
Kriminologi grunnfag 1982

Yrkeserfaring

2009 -

2005 - 2009

Kunnskapsminister (fra 20. oktober)

Finansminister 

1997  -2011

Leder i Sosialistisk Venstreparti

1989 -

Stortingsrepresentant for Oslo

2001 – 2005

Medlem av Utenrikskomiteen

2001 – 2005

Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

1997 – 2001

Medlem Kontroll- og konstitusjonskomiteen

1997 – 2001

Konsultasjonsorganet for EØS-saker

1989 – 1997

Medlem Finanskomiteen


Andre verv
1996 Varamedlem Billighetserstatningsutvalget
1985 Observatør FNs generalforsamling