Tidligere kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)

(Periode 20.10.09 - 21.09.12)

Født: 1969

Kulturministeren har blant anna ansvar for norsk kulturpolitikk, film og media, frivillighet, spill og lotteri.

Anniken Huitfeldt ble utnevnt til statsråd og sjef for Kulturdepartementet 20. oktober 2009. Før det var hun barne- og likestillingsminister fra februar 2008 til oktober 2009. Anniken Huitfeldt er siden 2005 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Akershus, og var vararepresentant i periodene 2001-2005 og 1993-1997. Hun var forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo 2000-2005. Huitfeldt var leder av AUF 1996-2000, og er siden 2007 leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Hun er cand. philol. fra Universitetet i Oslo i 1996, med historie hovedfag, statsvitenskap og geografi, og studerte ved London School of Economics 1992-1993.

Utdanning:
1993-1996 Hovedfag historie, UiO 
1992-1993 Grunnfag geografi, London School of Economics
1989-1992 Grunnfag statsvitenskap og historie, UiO
1985-1988 Jessheim videregående skole

Politiske verv:
2008-2009 - Barne- og likestillingsminister
2007- Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk
2005- Første nestleder i KUF komiteen
2005- Medlem Arbeiderpartiets gruppestyre 
2002- Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre

Tidligere verv:
Fylkessekretær i Akershus AUF 1988-1989
Forsker i Forskningsstiftelsen Fafo 2000-2005
Leder Ullensaker AUF 1985-1988
Medlem Styret i Akershus AUF 1986-1990
Medlem Styret i AUF 1990-1994, nestleder 1994-1996, leder 1996-2000
President Foreningen Nordens Sosialistiske Ungdom 2000
Visepresident International Union of Socialist Youth 2000-2001
Medlem Sentralstyret i Norges Gymnasiastsamband (NGS) 1987-1988
Medlem Styret i Redd Barna fra 2001
Medlem Styret i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) 2003-2005
Medlem Styret for Falstadsenteret 2000-2005
Medlem Likestillingsutvalget Ullensaker 1987-1991
Elevrepresentant Skolestyret Akershus 1986-1988
Medlem Skoleutvalget Akershus 1989-1995
Medlem Utvalget for allmenne fagområder 1987-1989
Medlem Boligutvalget 2000-2002 (NOU)
Medlem Kvalitetsutvalget for grunnopplæring 2001-2003 (NOU)

Yrkeserfaring:
Fylkessekretær i Akershus AUF 1988-1989
Forsker i Forskningsstiftelsen Fafo 2000-2005