Tidligere statssekretær Wegard Harsvik (Ap)

Født: 1967

Wegard Harsvik ble utnevnt til ny statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet i statsråd 30. november 2007. Wegard Harsvik er tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra 2005. Cand.mag fra Universitetet i Oslo, med mellomfag historie, grunnfag sosialøkonomi og sosiologi. Leder i Fagforbundets Arbeiderpartilag og medlem av representantskapet i Oslo Arbeiderparti.