Tidligere nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)

(Periode 20.10.09 - 16.10.13)

Født: 1966

Nærings- og handelsministeren har ansvar for den overordnede næringspolitikken. Dette omfatter blant annet statlig eierskap, satsing på reiseliv og de maritime næringer, profilering av norsk næringsliv i utlandet, konkurransedyktige og forutsigbare finansieringsordninger, forenkling for næringslivet, utforming av regjeringens innovasjonspolitikk og satsing på næringsrettet forskning.

Politiske verv

2009-          Statsråd, Nærings- og handelsdepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering

2005-2009   Statsråd, Kultur- og kirkedepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering

2001-2005   Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag

2001-2005   Medlem i Arbeiderpartiets gruppestyre

2000-2001   Statsråd, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet,
Jens Stoltenbergs første regjering

1997-2001   Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag

1992-1996   Medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre

1992-1996   Leder i AUF

1990-1996   Medlem i AUFs sentralstyre

1989-1990   Leder i Sør-Trøndelag AUF

Medlemskap i stortingskomiteer og delegasjoner

2001-2005   Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

1997-2001   Finanskomiteen

1997-2001   Valgkomiteen

1999 Delegat til FNs generalforsamling

Utdanning

1997 Cand.mag. (sosialøkonomi, statsvitenskap og jus), Universitetet i Oslo/NTNU