Historisk arkiv

Endring i regjeringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag gitt olje- og energiminister Terje Riis-Johansen avskjed i nåde med virkning fra i dag kl. 14.15. Fra samme tidspunkt er stortingsrepresentant Ola Borten Moe (34), Trondheim, utnevnt til statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet.

Kongen har i statsråd i dag gitt olje- og energiminister Terje Riis-Johansen avskjed i nåde med virkning fra i dag kl. 14.15. Fra samme tidspunkt er stortingsrepresentant Ola Borten Moe (34), Trondheim, utnevnt til statsråd og sjef for  Olje- og energidepartementet.

Til red.:
Det blir nøkkeloverrekkelse i Olje- og energidepartementet i dag kl. 14.15.

Statsminister Jens Stoltenberg og påtroppende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Foto: Statsministerens kontor)

Statsminister Jens Stoltenberg og påtroppende olje- og energiminister Ola Borten Moe på Slottsplassen (Foto: Statsministerens kontor).

Regjeringen er utgått fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Regjeringslisten ser nå slik ut:

Statsminister
Jens Stoltenberg (Ap)

Statsråd og sjef for Kunnskapsdepartementet
(kunnskapsminister)
Kristin Halvorsen (SV)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet
(kommunal- og regionalminister)
Liv Signe Navarsete (Sp)

Utenriksminister
Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet
(forsvarsminister)
- også sjef for Justis- og politidepartementet (justisminister) 1. januar 2011-31. mars 2011
Grete Faremo (Ap)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet
(finansminister)
Sigbjørn Johnsen (Ap)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet
(nærings- og handelsminister)
Trond Giske (Ap)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet
(samferdselsminister)
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgsdepartementet
(helse- og omsorgsminister)
Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet og for utviklingssaker i Utenriksdepartementet
(miljø- og utviklingsminister)
Erik Solheim (SV)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet
(justisminister)
Knut Storberget (Ap) - permisjon 1. januar 2011-31. mars 2011

Statsråd ved Statsministerens kontor
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap)

Statsråd og sjef for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet (forsknings- og høyere utdanningsminister)
- også sjef for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  (barne-, likestillings- og inkluderingsminister) 29. november 2010-20. mars  2011
Tora Aasland (SV)

Statsråd og sjef for Kulturdepartementet
(kulturminister)
Anniken Huitfeldt (Ap)

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet
(landbruks- og matminister)
Lars Peder Brekk (Sp)

Statsråd og sjef for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
(fornyings-, administrasjons- og kirkeminister)
 - også nordisk samarbeidsminister
Rigmor Aasrud (Ap)

Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet
(arbeidsminister)
Hanne Bjurstrøm (Ap)

Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet
(fiskeri- og kystminister)
Lisbeth Berg-Hansen (Ap)

Statsråd og sjef for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(barne-, likestillings- og inkluderingsminister)
Audun Lysbakken (SV) - permisjon 29. november 2010-20. mars 2011

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet
(olje- og energiminister)
Ola Borten Moe (Sp)