Tidligere statssekretær Raymond Johansen ( Arbeiderpartiet )

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet


Født: 1961
Sivilstatus: Gift, to barn