Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60. Harmoni innen vide rammer

Kommunal- og regionaldepartementet gav i desember 2007 Oxford Research i samarbeid med NIBR oppdraget med å utvikle et effektindikatorsystem for og evaluere kapittel 551 post 60 på statsbudsjettet. Posten inneholder den årlige bevilgningen til landets fylkeskommuner for regional utvikling. Denne oppsummeringsrapporten bygger på en rekke delrapporter.