Måling av effekter i distriktspolitikken

Dette notatet gjennomgår pengestrømmene som til sammen utgjør midlene over kap 551 post 60 og beskriver hvordan disse kan følges og måles ved hjelp av indikatorer. Videre diskuterer notatet fordeler og ulemper med dagens situasjon for indikatorproduksjon og skisserer opp videre utvikling og bruk av systemet.