Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Effektindikatorsystem for og evaluering av post 60

Formålet med casestudiene er å få fram mer dyptpløyende og detaljert informasjon om bruken av midlene over kapittel 550.60. I tillegg skal de bidra til å få til en mer helhetlig forståelse av aktivitetene og prosessene som prosjektene består av, og hvilke resultater de fører til. Oxford Research har valgt å gjennomføre totalt 12 casestudier i henholdsvis Nordland, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Vest-Agder.