Meld. St. 3 (2016–2017)

Statsrekneskapen 2016

Til innhaldsliste

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Finansdepartementet 28. april 2017 om statsrekneskapen 2016 vert send Stortinget.

Til forsida av dokumentet