7 Veteraner, kontroller. Noen funn ved us. av allmennlege

Totalt ble 58 veteraner/kontroller undersøkt, men det ble ikke gjort notat for alle forhold for alle undersøkte. Derfor veksler sumtallet i tabellene. Noen få som ikke tilhørte noen av målgruppene, kom også til undersøkelse og ble delvis tatt med.

Tabell 7.1 Tabellsamling 2

Har, har hatt hjertekrampe
TallProsent
Ja2036.4
Nei3563.6
Sum55100
Har hatt hjerteinfarkt
TallProsent
Ja1425.5
Nei4174.5
Sum55100
Har hatt hjerneslag
TallProsent
Ja1018.2
Nei4581.8
Sum55100
Allmenntillstand
TallProsent
God3661.0
Middels1016.9
Dårlig1118.6
Sterkt redusert11.7
Ukjent11.7
Sum5999.9
Hjerte
TallProsent
Normalt4578.9
Lett avvik814.0
Større avik23.5
Ukjent23.5
Sum57100.0
Pulm.
TallProsent
Normalt4682.1
Lett avvik814.3
Ukjent23.6
Sum56100.0
Søvn
TallProsent
Normalt3560.3
Lette problem1729.3
Større problem610.3
Sum58100.0
Orienteringsevne
TallProsent
Ingen merknad5289.7
Noe redusert46.9
Sterkt redusert11.7
Ukjent11.7
Sum58100.0
Mental funksjon
TallProsent
Ingen merknad4984.5
Noe redusert58.6
Sterkt redusert23.4
Ukjent23.4
Sum5899.9
Taleevne
TallProsent
Ingen merknad5593.2
Noe redusert23.4
Sterkt redusert23.4
Sum61100.0
Hørsel
TallProsent
Normal1629.6
Svekket2648.1
Dårlig1222.2
Sum5499.9
Syn
TallProsent
Normalt2656.5
Svekket1123.9
Dårlig613.0
Ukjent36.5
Sum46100.0
Rygg/nakke
TallProsent
Normalt3566.0
Lett avvik1222.6
Større pat.funn23.8
Ukjent47.5
Sum53100.0
Til dokumentets forside