5 Merknader notert ved undersøking av veteraner og kontroller

Nedenfor følger en del lett redigerte merknader slik de ble skrevet av undersøkerne på skjema i august 1997. Avsnittsoverskriftene viser til punkter i undersøkelsesskjemaet.

2.1 Under felttoget. Form for tjeneste (3.2.1)

 1. Oppklaringspatrulje

 2. Observatør, ordonans

 3. Mitraljøseskytter

 4. Hovslager

 5. Forsyning, tren

 6. Mg-skytter

 7. Skytter mg

 8. Mg-skytter

 9. Forskjellige

 10. Kokk

 11. 3. mann mitraljøse

 12. Sanitet

 13. Sambandsmann

 14. Lagfører mitraljøse

 15. Signalist

 16. Mg-skytter

 17. Mg-skytter

 18. Sambandstjeneste

 19. Lagleder

 20. Mitraljøsemann

 21. Tren

 22. Tren for bombekastertropp

 23. Tren mat transport

 24. Bombekaster

 25. Sambandsmann

 26. Bombekaster

 27. Teletjeneste

 28. 1. skytter maskingevær

 29. Hestepasser

 30. Mitraljøse, kokk

 31. 1. skytter maskingevær

 32. Nestfører i geværtropp

 33. Avstandsmåler, bombekaster

 34. Geværtropp, ammunisjon - transport

 35. Maskingevær, 1.skytter

 36. Transport

2.2 Under felttoget. Førstridssymptomer (3.2.2)

 1. Anspent, motivert

 2. Været, farlige forhold

 3. Noe engstelig

 4. Redd

 5. Kribling i magen

 6. Skjelving

 7. Mange tanker

 8. Urolig

 9. Kort tid til tanker

2.3 Under felttoget. Sykdom (3.2.3)

 1. Tenner

 2. Slått bein

 3. Ryggplager

 4. Diaré

 5. Seneskjedebet.

2.5 Under felttoget. Hjulpet sårede (3.2.5)

 1. Tysker

 2. Mange

 3. Kjørte

2.6 Under felttoget. Skadet (3.2.6)

 1. Rygg knekk

 2. Kutt i finger infeksjon

 3. Mistet hørsel

 4. Hø. skulder

 5. Frostskade føtter

2.7 Under felttoget. Nærstrid (3.2.7)

 1. Ikke problem

 2. Sett

 3. 1 gang bajonett

2.8 Under felttoget. Sett døde (3.2.8)

 1. Norske og tyske

 2. Trønderbataljonen

 3. Tyske, franske

 4. Mange

 5. Franskmenn

 6. Gratangsbotn

2.10 Under felttoget. Vitne til død (3.2.10)

 1. Mange ganger

 2. På lengre avstand

 3. Tyskere

2.11 Under felttoget. Sårede kamerater (3.2.11)

 1. 2 i kompaniet

 2. En

 3. Ja, lungeskudd

2.13 Under felttoget - avfyrt eget våpen (3.2.13)

 1. Ofte

 2. Pistol

 3. Mot fly

 4. Mange ganger

 5. Bare litt

 6. 4. mann maskingevær, skutt tyskere

 7. Mot fly

 8. Bombekaster

 9. Mot fly

 10. Mot fly

 11. Drept tysker

2.14 Under felttoget - beskutt med lette våpen (3.2.14)

 1. Ofte

 2. Lite

 3. Nådde ikke fram

 4. Fra fly

2.15 Under felttoget - beskutt, tyngre våpen (3.2.15)

 1. Fra fly

 2. Fra fly

 3. Fra fly

 4. Av fremmedlegionen

 5. Maskingevær

 6. Fra fly

 7. Fra fly

2.17 Under felttoget - bombing (3.2.17)

 1. Mange ganger

 2. Ikke nær

 3. Ille

 4. 3 ganger

 5. Ofte

 6. Mye

2.17 Under felttoget - nære på-opplevelser (3.2.19)

 1. Lillebalak

 2. Bomber

 3. Flaks

 4. Flere ganger

 5. Engelske fly

 6. Bomber

 7. Mange ganger

 8. "Løkka sto meg bi"

 9. Kule gjennom vott

2.23 Under felttoget - stort antall sårede, drepte (3.2.23)

 1. Gratangen

 2. Gratangen

 3. Gratangen

 4. Trønderbataljonen

2.24 Under felttoget - voldsmisbruk (3.2.24)

 1. "Maud"

 2. Hørt om

2.25 Under felttoget - friendly fire (3.2.25)

 1. Lillebalak

 2. Hørt om Trønderbataljonen

 3. Lillebalak

 4. Engelske fly Hartvigvannet

 5. Trøndere

 6. Nære på

 7. Hørte om

 8. Usikker

 9. Franske

 10. Skjøt mot IR 15

 11. Fly, Hartvigvannet

2.26 Under felttoget - søvnmangel (3.2.26)

 1. Stort

 2. Lå på ski

 3. Perioder

 4. Ofte

 5. Nattarbeid

 6. Gikk bra

 7. Uregelmessig

2.27 Under felttoget - blodslit (3.2.27)

 1. Ofte

 2. Forferdelig

 3. Transport

 4. Var sterk

 5. Fælt

2.28 Under felttoget - matmangel (3.2.28)

 1. Lite kokmat

 2. Lite mat

 3. Litt knapt

 4. Lite

2.34 Under felttoget - betydning som individ (3.2.32)

 1. Ble verdsatt

 2. Egen bevissthet om

 3. Vanskelig tid

 4. Av verdi

 5. Økte

2.34 Under felttoget - informasjon/uvisshet (3.2.33)

 1. Lite

 2. Visste mye

 3. Dårlig

 4. Lite informasjon

 5. Mye uvisshet

 6. Lite informasjon

 7. Visste lite

 8. Lite informasjon

 9. Lite informasjon

 10. Visste lite

2.36 Under felttoget - ugunstig klima (3.2.35)

 1. Kaldt, vått

 2. Vanlig vinter

 3. Kaldt, vått

 4. Snø tåke

 5. Vått snø

 6. Vått kaldt

 7. Fuktig

 8. Snø, kulde

 9. Fuktig

 10. Kulde, fuktig

2.39 Under felttoget - gruppesamhold (3.2.36)

 1. Godt

 2. Flott

 3. Godt

 4. Best

4.1 - 3. Notater om tiden etter felttog og evakuering

 1. Til Luster

 2. Var perifert med i Ida-gruppen; fikk med seg hest ved evakueringen

 3. Kjørte med hest til Lyngen

 4. Evak. med egen skøyte.

 5. Tok seg av 2 russer-fanger

 6. Innkalt 1949, alvorlig sprengningsulykke, var med og tok i mot slipp

 7. Fortsatte fiske - med fraktbåt evak. til Tromsø

 8. Faren ille sparket av statspoliti

 9. Til Hedmark, retur 1946, var da gift

 10. Bygde gamme, men valgte evakuering

 11. Sentral i Ida, mange dramatiske episoder, evakuert først til Bergsfjord, så til Sandane

 12. Svær påkjenning med fjellivet.

 13. Evakuert til Vesterålen .

 14. Med i illegalt arbeid. Rømt til Trøndelag før evakueringen

 15. Noe med i Ida. Svoger hentet ham for evakuering

 16. Minnest lite

 17. Tatt av tyskerne slått, til Grini

 18. Med telebåt. Retur Hammerfest telebåt. V. fronten 1940

 19. Til Svolvær, priv skøyte

 20. Ble sendt til Grini

 21. Forsyningsnemnd Lakselv, rømt til Sverige, var der i 1944

 22. Til Sortland med skøyte. Var i skolekp. 1940. Ingeniørutd. 1950

 23. Måtte arbeide for tyskerne. Fra 1944-45 hjalp norske mil. med transport

 24. Igjen mil.tj. 1945-46

 25. Milit. 3 ganger etter 1945

 26. Mobilisert igjen 1945

 27. Drog med egen båt

 28. Han husker lite, upresis

 29. Innkalt 1945, ikke kamphandlinger

 30. Varanger bat. 1945

 31. Ble trolig innrullert igjen 1944, trolig opplevd dramatiske ting, kommer stadig tilbake til forhold da

 32. Rømte til Sverige 1942 i polititroppene, til Narvik 1945, dimittert 1946

 33. Arrestert, ville til Øst-Finnmark 1944

 34. Skaffet opplysninger til Ida

 35. Drev bakeri. Juling av tyskerne, bakeriet rekvirert

 36. Hentet på Ramsund av tyskere 1940, til Narvik. Gravlegging av omkomne fra panserskipene. 1943 gift, til Akkarfjord

 37. Teknisk utdanning u. evakueringen

 38. Var med i IR 15 i 1940, tren. Til Finnmark først 1949.

 39. Innkalt milit. 45

 40. Så at tyskerne brente hus og tok kyr. I vaktkompani

 41. Milit. først i 1945. Evakuert med egen sjark til Senja.

 42. Alta (Varanger) bat. 1944. Med på trefning ved Raipas.Vond oppleving, vil ikke snakke om.

 43. Til Sverige aug. 42

 44. IR 16, til Finnmark først 1949

5. Notater om helse - sykdom (2.5)

 1. Mageplager: Like etter feltt. ryggplager startet under felttoget. Sitter i rullestol, rollator hjemme.

 2. Ingen aktuell sykdom, nedsatt hørsel til vurdering. Upåfallende.

 3. Slet tungt med å dra mitraljøse og ammunisjon. rygg? Gråter når det blir snakk om felttoget

 4. Første anfall av hjertebank 1 uke etter hjemkomst fra felttoget. Bor alene, kona død for 35 år siden. Hjemmehjelp.

 5. Tidvis betydelige ryggplager.

 6. Hø. bein amputert, elendig sirk. i ve. I rullestol. Fungerer ikke særlig. Datter ledsager.

 7. Har hatt ikke ubetydelig smerte i rygg og ve. hofte. Rel. bra funksjon, ikke større sympt. nå

 8. Sov lite under feltt. uttøy. forts. søvnp. mareritt. Traume mot scrotum 1940, fotballkamp. Bor alene.

 9. Ryggplager under krigen, akutt isjias 45. Hypertensjon fra 1975, uførepensjon fra 1975. Alder - adekvat

 10. Bor alene sammen med ugift sønn

 11. Hjerteinfarct 1987. Adekvat, depressiv

 12. Normalt funksjonsnivå

 13. Forfrøs v. fot Gratangen, i Tromsø sykeh til høsten 1945, hjem i uniform. Afoni.

 14. Søvnvansker etter felttoget. Fungerte normalt i arbeid

 15. Nylig hjerteinfarct

 16. Mye plaget med senestrekk om nettene. Adekvat

 17. Noe dyspepsi.

 18. Frisk.

 19. Forfrøs føttene alvorlig, fikk også vondt i korsryggen

 20. Ingen

 21. Muskelsm. Startet da han var 50 år. 4 år søvnvansker m. mareritt etter felttoget

 22. Ryggsmerter under feltt. Kraftig lumbago sommeren 40

 23. Bruker 2 krykker etter proteseoperasjon

 24. Gled med mitraljøsen på Lillebalak. Skadet skulder

 25. Plaget med smerte og muskelkrampe i legger. Slapp. Tung pust

 26. Stadige flyangep. Redd. søvnprobl. Alkohol. Ryggplager. Bor sammen med kona.

 27. Lang" Går med albukrykke.

 28. Bor sammen med kona, klarer seg godt

 29. Søvnvansker, mareritt. Klarer seg godt

 30. Svekket hukommelse, fleste oppl. om sykdom fra journal her. Pleiepas. på sykeheim.

 31. Bor hjemme i lag med kona

 32. Har prostata cancer med metastaser og anemi

 33. Ingen opplysninger om somatisk helse før 1993, og han kan ikke gjøre rede for dette. Svært redusert fysisk og mentalt, i sykehjem

 34. Godt funksjonsnivå, ingen spesielle symptom

 35. Bra i forhold til alder

 36. Hadde søvnforstyrrelser 10-15 år etter brenningen og evakueringen. Fungerer godt i forhold til alder

 37. God funksjon, ingen spesielle symptom

 38. Gravd ned under snø av bombe. Klemt i brystet, innlagt sykehus, dimittert

 39. Diverse under krigen og ved huletilv.

 40. Vondt i hø. kne, stiv, ellers frisk.

 41. Ingen krigsrelaterte plager. Bor sammen med mora, ikke gift

 42. Bor sammen med sykelig kone. Hjemmehjelp. Fisker.

 43. Giktplager fra slutten av 50-tallet. Difust, lite om dette i journalen. bor sammen med kona. Hun hjelper med av/påkledning

 44. Søvnmangel før felttoget. Mistet tidsor. Etterpå, ikke orientert for tid og sted. Klarer seg fysisk. Bor sammen med kona

 45. Skrøpelig

6.1 Psykiatriske diagnoser, livstid (3.5.1)

 1. Posttraum. syndrom

 2. PTSD umiddelbart

 3. Mareritt

 4. Søvnvansker

 5. PTSD

 6. Søvnproblemer

 7. Under krigen problemer

 8. Konversjonsplager

 9. PTSD

 10. Alkoholisme

 11. Har nerver

 12. Neurasteni 1948

 13. Plager

7 og 8 Krigsrelatert psykisk skade, konklusjon (3.7.1 og 3.8)

 1. Sannsynlig posttraumatisk stress etter felttoget

 2. Partiell PTSD, redusert liskvalitet

 3. Krigsrel. fysisk skade

 4. Insomnia, mareritt, konsentrasjonsvansker, PTSD

 5. Grensetilfelle

 6. Ingen sterk reaksjon. noe uro, engstelse ikke sterk psyk.grunn, men vurd.

 7. Posttraumatisk stresssyndrom.

 8. Mye restsymptomer PTSD.

 9. Klart seg bra etter krigen

 10. Bebreider seg selv

 11. Dim. pga. psyk. i Sverige. Ikke PTSD

 12. PTSD

 13. Noen tanker har han hatt ikke fortalt. Til ønh forhørselsskade

 14. Hørselskade etter nær bombetreff

 15. Fyller neppe krav til PTSD, sårbar.

 16. Aldri psykiatriske symptom

 17. Hadde en rekke problem i 1946 og noen år

 18. Noen drømmer om hendinger

 19. Søvnproblem, mareritt

 20. PTSD 1940-43, subklinisk

 21. PTSD etter felttoget, avtatt

 22. Alkoholisme, PTSD

 23. Diktert egen beretning; har 100% kp

 24. Fysisk skade

 25. Angst mm, neppe krigsrelatert

 26. Stressreaksjoner etter krigens slutt ikke grunnlag for psyk. diagnose

 27. Magesåret ?

 28. Endel plaget i tida etter april40

 29. Hadde etterreaksjon, noen mareritt, ikke langvarig

 30. Han har hatt endel plager, men ikke så uttalt

 31. Ikke reaksjoner utover det en venter

 32. Ingen psykisk problematikk

 33. Tålt krigstiden godt

 34. Vil ha penger nå" Låne"

 35. Ikke grunnlag for kp.

 36. Vanskelig å få tak i psyk. symptomer

 37. Vanskelig å vurdere se tidligere erklæringer

 38. Ikke us av psykiater

 39. Fotskade, PTSD, bronkitter

 40. Tjenesten i 1944-45 har satt spor. Lett PTSD

 41. Forbigående mareritt; ikke gjenopplevelse. Få krigsrelaterte psyk. reaksjoner

 42. Angst krigsrelatert PTSD, søvnvansker, mareritt

 43. Ingen nervøse plager

 44. Ikke full PTSD

Annet, div. notater, vurderinger (NIK.4)

 1. Har 20 %, visstnok anket virkningstidspunkt

 2. Grensetilfelle

 3. Ikke usannsynlig sammenheng mellom ryggplager og belastning under krigen

 4. Bør søke krigspensjon på nytt

 5. Overveiende sannsynlig at hans psykiatriske probemer skyldes krigen.

 6. Intet tiltak vis-à-vis RTV

 7. Psykisk skade, kanskje også somatisk

 8. Vi har ansvar for henvising til ønh.

 9. Har omfattende plager som kan (må) relateres til felttoget

 10. Ingen krigsrelaterte helseplager nå

 11. Moderat PTSD.

 12. Ikke grunnlag for krigspensjon

 13. Søkt kp 1990, søknad trolig forlagt. Skader i beina. Tidligere PTSD

 14. Ingen krigsskade

 15. Neppe grunnlag for kp. Tilhørte IR 16

 16. Tatt til fange Ramsund, til Narvik, satt til å grave ned omkomne fra Norge og Eidsvold

 17. Tas opp, fysisk skade

 18. Det kan være noe tvil

 19. Ingen militærtjeneste før felttoget, flink med hest, derfor til felten

 20. Hardt håndtert ved arrestasjon 1944, slått ut tenner mm. Menerstatning?

 21. Er redusert nå, for sent å ta opp

 22. Saken alt avgjort (081197), fått 20 % kp

 23. Har fått 20 % kp

 24. Vurdering umulig

 25. Ikke full PTSD-pott idag, men har: Gjennopplevelse, aktivering, unnlatelse

7. Konklusjoner, krigsrelaterte helseproblemer (2.7.3)

 1. Dårlig tannhelse, ryggplager

 2. Mørkeredd søvnvansker mareritt vannlatingsproblem

 3. Sitter nå i rullestol, afoni

 4. Ikke usannsynlig sammenheng mellom ryggplager og krigsbelastning

 5. Søvnproblem

 6. Skjøt tyskere flere ganger

 7. Ingen åpenbare krigsrelaterte helseplager

 8. Har depresjon, mulig posttraumatiske ryggplager som følge av krigspåkjenninger

 9. Hørselskade

 10. Mageplager, brystsmerter, ryggsmerter, psykiske plager

 11. Søvnproblem

 12. Søvnproblem

 13. Ingen krigsrelaterte problem

 14. Såret i begge beina

 15. Søvnvansker, mareritt, alkoholisme, ryggsm. og polynevritt

 16. Skulderskaden fikk han under felttoget

 17. Ingen åpenbare krigsrelaterte helseproblem

 18. Ingen fysiske krigsrelaterte helseproblem

 19. Sannsynlig sammenheng nakke-hodesm. og rygg bensmerter med felttoget

 20. Ikke krigsrel. plager

 21. Ingen krigsrel. sykdommer i dag

 22. Ansiktsskade etter geværkolbeslag 1944

 23. Mener ingen sammenheng felttoget - plager nå

 24. Ingen krigsrelaterte helseproblem

 25. Fryser beina, residiverende bronkitter(?)

 26. Ingen krigsrelaterte helseproblemer

 27. Ingen krigsrelaterte helseproblemer

 28. Lett PTSD

 29. Kan ikke vurderes

 30. Ingen

 31. Hjertebank - atrieflimmer, magesår

Til dokumentets forside