Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2001: 32

Rett på sak— Lov om tvisteløsning (tvisteloven)

Til innholdsfortegnelse

6 Utdrag fra Tvistemålsutvalgets korrespondanse

Julebrev til tvistemålsutvalget – om sundt bondevett og alminnelig høflighet

Kjære utvalgte.

Som praktiserende advokat med gjennomsnittlig 20 prosesser per år de siste to årene, er jeg en flittig bruker av Deres lov; Tvistemålsloven. Jeg har forstått at denne nå er under oppussing og modernisering, og vil i den forbindelse gjerne dele noen synspunkter med utvalget.

Min erfaring både fra saksforberedelse, forliksforhandlinger og rettsmøter av forskjellig slag er at når målsetningen er tvisteløsning, kommer man ofte langt, kanskje lengst, med sundt bondevett og alminnelig høflighet. I tillegg er jeg tilhenger av forenkling, oversiktlighet og hovedlinjer.

På denne bakgrunn har jeg utarbeidet følgende forslag til ny tvistemålslov. Utkastet fanger etter min oppfatning opp de vesentligste elementene innen sivil tvisteløsning, samtidig som det er gitt form og språk som folk flest forstår.

§ 1

Verneting

Man skal ikke gå over bekken etter vann. 1

§ 2

Prosessfullmektiger 2

a) Man kan ikke hjelpe både den som bygger opp og den som river ned.

b) Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli.

§ 3

Rettslig interesse

Den vet best hvor skoen trykker som har den på. 3

§ 4

Personlige møteplikt

Den som sover synder ikke. 4

§ 5

Prosesskrift

Ett blikk kan si mer enn tusen ord. 5

§ 6

Saksomkostninger

Den som er med på leken må tåle steken. 6

§ 7

Bevis 7

 1. (Beviskravet) Ingen røk uten ild.

 2. (Bevisbedømmelse – hovedregel)

  Første ledd: Man skal ikke skue hunden på hårene.

  Annet ledd: Det er ikke gull alt som glimrer.

 3. (Bevisbedømmelse – unntak)

  Første ledd: Med mindre det er en Vorsteh.

  Annet ledd: Gull.

 4. (Preklusjon av bevis). Forbud mot å trekke kaniner opp av hatten. 8

 5. (Rettsmidler mot preklusjonsbeslutning). Det nytter ikke gråte over spilt melk. 9

§ 8

Vitner 10

 1. (Vitneavhøret) En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare. 11

 2. (Telefonavhør) Det er bedre med en fugl i hånden enn ti på taket. 12

 3. (Vitneplikten) Tale er sølv, taushet er gull. 13

§ 9

Hovedforhandlingen 14

 1. (Innledningsforedrag)

  Første ledd: Vel begynt er halvveis fullført.

  Annet ledd: Morgenstund har gull i munn.

  Tredje ledd: Det gjelder å smi mens jernet er varmt.

 2. (Muntlige innlegg for øvrig)

  Første ledd: Tomme tønner ramler mest.

  Annet ledd: Stillest vann har dypest grunn.

 3. (Vidløftiggjøring) Generelt forbud mot smør på flesk.

 4. (Replikk og duplikk) Ingen kjenner dagen før solen går ned.

§ 10

Uteblivelsesdom og oppfriskning 15

 1. (Uteblivelse) Man kan ikke gå på ski på sneen som falt i fjor...

 2. (Oppfriskning) ...med mindre man reiser et sted til fjells hvor den ennå ikke har smeltet.

Foruten den obligatoriske hilsningen god jul, overbringes med dette mine beste ønsker for skiføret til vinteren og for utvalgets videre arbeid. 16

Marianne Jøranlid

(sign)

Bruker av tvistemålsloven

Fotnoter

1.

Erstatter tvml kapittel 2, I-III.

2.

Erstatter tvml kapittel 4.

3.

Erstatter tvml kapittel 5.

4.

Erstatter tvml kap. 9.

5.

Under streker behover for umiddelbar bevisførsel, og erstatter samtidig tvml kap. 10

6.

Erstatter tvml kap. 13.

7.

Erstatter tvml kap. 14.

8.

Erstatter bl.a. tvml § 188 og 189.

9.

Erstatter bl.a. tvml § 397.

10.

Erstatter tvml kap. 15.

11.

Mulig erstatning for tvml § 112, første ledd og tvml § 218.

12.

Erstatter tvml § 199a.

13.

Erstatter tvml § 208. Dersom målsetningen er å lovfeste de sivilprosessuelle grunnprinsippene, har denne regelen en side til muntlighetsprinsippet.

14.

Erstatter tvml. kap. 23.

15.

Erstatter tvml. kap. 24

16.

NB" Lykkeønskene er fremsatt i prioritert rekkefølge

Til toppen
Til dokumentets forside