Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2001: 32

Rett på sak— Lov om tvisteløsning (tvisteloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Litteraturliste

  • Bjerke og Keiserud – Hans Kristian Bjerke og Erik Keiserud, Straffeprosessloven med kommentarer I og II, 2. utgave, Oslo 1996

  • Bårdsen – Arnfinn Bårdsen, Krenkelser og klager, Bergen 1999

  • Dijk og van Hoof – P, van Dijk og G.J.H van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 3. utgave, 1997

  • Harris, O’Boyle og Warbrick – David Harris, Michael O’Boyle og Chris Warbrick, Law of the European Convention on Humans Rights, London 1995

  • Hov I – Jo Hov, Rettergang I, Oslo 1999

  • Hov III – Jo Hov, Rettergang II, Oslo 2000

  • Hov, Rettergang – Jo Hov, Rettergang i sivile saker, 2. utgave, Oslo 1995

  • Michelsen – Hans Michelsen, Sivilprosess, Oslo 1999

  • Schei – Tore Schei, Tvistemålsloven med kommentarer, 2. utgave, Oslo 1998

  • Skoghøy – Jens Edvin Skoghøy, Tvistemål, 1. utgave, Tromsø 1998

For øvrig litteratur er det gjennomgående henvist til forfatter og tittel underveis eller ved første henvisning til verket i det aktuelle kapitlet.

Til toppen
Til dokumentets forside