NOU 2011: 1

Bedre rustet mot finanskriser— Finanskriseutvalgets utredning

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 19. juni 2009 ble det oppnevnt et utvalg som skulle vurdere det norske finansmarkedet, herunder av norsk finansmarkedsregulering, i lys av den internasjonale finanskrisen og erfaringer fra denne. Utvalget skulle beskrive de bakenforliggende årsakene til finanskrisen, og se på om det var særlige nasjonale forhold som bidro til utviklingen av finanskrisen i Norge. Utvalget skulle ikke utarbeide konkrete forslag til regelverksendringer, men peke på egenskaper ved eksisterende regelverk som ikke bør svekkes og på områder innenfor finansmarkedsreguleringen hvor det eventuelt kan være behov for forbedringer. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo, 25. januar 2011

Jon M. Hippe

leder

Cecilie Ask

Jorunn Berland

Jan Bjørland

Per Christiansen

Randi Flesland

Kristin Gulbrandsen

Ingebjørg Harto

Thore Johnsen

Lars Jonung

Tore Lindholt

Bente Rathe

Stein Reegård

Bent Sofus Tranøy

Karen Helene Ulltveit-Moe

Per Øystein Eikrem sekretariatsleder

Eivind Bernhardsen

Thomas Ekeli

Ingrid Solberg

Alexander Vik

Marius B. Østli

Til dokumentets forside