NOU 2011: 1

Bedre rustet mot finanskriser

Bedre rustet mot finanskriser — Finanskriseutvalgets utredning

Les dokumentet