Prop. 11 L (2012–2013)

Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven

Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget