Historisk arkiv

Lovfesting av Finanstilsynets forbrukeransvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår at Finanstilsynets ansvar for å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter i finansmarkedene skal lovfestes i finanstilsynsloven.

Finanstilsynet har et klart ansvar for å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter. Dette følger også av gjeldende rettsforståelse. – Vi ønsker å presisere forbrukeransvaret i finanstilsynsloven for å understreke at dette er, og fortsatt skal være, en meget viktig oppgave for Finanstilsynet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Lovforslaget er basert på et initiativ fra finanskriseutvalget i NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser.

Lovproposisjonen har forslag til endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven.