NOU 2012: 3

Fripoliser og kapitalkrav

Fripoliser og kapitalkrav — Utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen

Les dokumentet