Historisk arkiv

Finansdepartementet

Utredning om fripoliser og kapitalkrav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonens leder Erling Selvig overleverte i dag en utredning om fripoliser og kapitalkrav til finansminister Sigbjørn Johnsen.


Banklovkommisjonens leder, Erling Selvig, presenterer utredning nr. 25, NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav, til finansminister Sigbjørn Johnsen. Foto: FIN

Utredningen inneholder forslag til endringer i foretakspensjonslovens regler om fripoliser som kan bidra til å redusere omfanget av antall fripoliser som utstedes. Banklovkommisjonen redegjør i utredningen også for de utfordringer livsforsikringsselskapene står overfor ved forvaltningen av fripoliser.
- I tillegg til de konkrete forslag som fremmes,  gir utredningen et godt analysegrunnlag for  det videre arbeid med nye pensjonsprodukter, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Les mer om forslagene i Banklovkommisjonens pressemelding.

Finansdepartementet sender nå utredningen på høring. Departementet tar sikte på å fremme lovforslag i løpet av høsten 2012, slik at endringene kan tre i kraft fra 1. januar 2013.