Litteraturliste

Arnholm: Carl Jacob Arnholm: Arveretten (Oslo 1974)

Arnholm V: Carl Jacob Arnholm: Privatrett V (Oslo 1971)

Asland: John Asland: Uskifte (Oslo 2008)

Bormann mfl.: Anne Louise Bormann, Finn Taksøe-Jensen og Ib Hounsgaard Trabjerg: Arveloven af 2008 med kommentarer (København 2008)

Brattström og Singer: Margareta Brattström og Anna Singer: Rätt arv (Uppsala, 3: uppl. 2011)

Danielsen: Svend Danielsen: Arveloven (København, 5. udg. 2005)

Hambro: Peter E. Hambro: Arveloven (Oslo, 4. utg., 2007)

Knoph: Ragnar Knoph: Norsk arverett (Oslo, 3. utg. ved Erling Sandene, 1959)

Lund-Andersen: Ingrid Lund-Andersen: Familieøkonomien (København 2011)

Lødrup og Asland: Peter Lødrup og John Asland: Arverett (Oslo, 6. utg., 2012)

Lødrup, Nordisk arverett: Peter Lødrup: Nordisk arverett (København 2002)

Sverdrup: Tone Sverdrup: Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv (Oslo 1997)

Unneberg: Inge Unneberg: Arveretten med dødsboskifte (Oslo 1990)

Unneberg, Avtaler om arv: Inge Unneberg, Avtaler om arv (Tromsø 2009)

Til dokumentets forside