NOU 2016: 25

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

Til innholdsfortegnelse

3 Egendekning i helseforetakene

Gjennomsnittlig egendekning i helseforetakene var 69,5 pst. i 2014.

Figur 3.1 Gjennomsnittlig egendekning i helseforetakene (DRG)

Figur 3.1 Gjennomsnittlig egendekning i helseforetakene (DRG)

Kilde: Helse Sør-Øst RHF

Til dokumentets forside