NOU 2016: 25

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede organiseringen av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Utvalget ble bedt om å vurdere alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til sykehusene. Utvalget skulle også vurdere inndeling i helseregioner og antall helseforetak og organisering av eiendomsforvaltningen. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 1. desember 2016

Stener Kvinnsland (leder)

Trude Andresen

Per S. Bleikelia

Sylvia K. Brustad

Cathrin Carlyle

Sven Ole Fagernæs

Hege Gjessing

Christian Grimsgaard

Jon J. Gåsvatn

Lars Haukaas

Jorid Kalseth

Per V. Okkels

Brit K. S. Rugland

Bente G. H. Slaatten

Hanne Thürmer

Karina Aase

Målfrid Bjærum (sekretariatsleder)

Mette Bakkeli

Atle Gøhtesen

Lars Fjell Hansson

Stein Johnsen

Vegard Pettersen

Til forsiden