NOU 2016: 25

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

Til innholdsfortegnelse

2 Endringer i helseforetaksstrukturen etter 2002

Tabell 2.1 Endringer i helseforetaksstrukturen i Helseregionene Vest, Midt-Norge og Nord

Helseregion Vest

Helseregion Midt-Norge

Helseregion Nord

2015

Helse Førde HF

Helse Bergen HF

Helse Fonna HF

Helse Stavanger HF

Sjukehusapoteka Vest HF

Helse Vest Innkjøp HF

Helse Møre og Romsdal HF

St. Olavs Hospital HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Helse Finnmark HF

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Sykehusapotek Nord HF

2011

Helse Møre og Romsdal HF

St. Olavs Hospital HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Rusbehandling Midt-Norge HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

2007

Helse Finnmark HF

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Sykehusapotek Nord HF

2004

Helse Sunnmøre HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF

St. Olavs Hospital HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Rusbehandling Midt-Norge HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

2002

Helse Førde HF

Helse Bergen HF

Helse Fonna HF

Helse Stavanger HF

Sjukehusapoteka Vest HF

Helse Sunnmøre HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF

St. Olavs Hospital HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag HF

Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Helse Finnmark HF

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Hålogalandssykehuset HF

Sykehusapotek Nord HF

Tabell 2.2 Endringer i helseforetaksstrukturen i Helseregion Sør-Øst og de tidligere Helseregionene Sør og Øst1

Helseregion Sør

Helseregion Øst

Helseregion Sør-Øst

2015

Akershus universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF

Sunnaas sykehus HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF

Sørlandet sykehus HF

Vestre Viken HF

Sykehusapotekene HF

Sykehuspartner HF

2009

Akershus universitetssykehus HF

Psykiatrien i Vestfold HF

Oslo universitetssykehus HF

Sunnaas sykehus HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF

Sørlandet sykehus HF

Vestre Viken HF

Sykehusapotekene HF

2007

Aker universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

Blefjell sykehus HF

Psykiatrien i Vestfold HF

Rikshospitalet HF

Ringerike sykehus HF

Sunnaas sykehus HF

Sykehuset Asker og Bærum HF

Sykehuset Buskerud HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF

Sørlandet sykehus HF

Ullevål universitetssykehus HF

Sykehusapotekene HF

2005

Blefjell sykehus HF

Psykiatrien i Vestfold HF

Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF

Ringerike sykehus HF

Sykehuset Buskerud HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Telemark HF

Sørlandet sykehus HF

2003/4

Blefjell sykehus HF

Det norske radiumhospital HF

Psykiatrien i Vestfold HF

Rikshospitalet HF

Ringerike sykehus HF

Sykehuset Buskerud HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Telemark HF

Sørlandet sykehus HF

Aker universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

Sunnaas Sykehus HF

Sykehuset Asker og Bærum HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Østfold HF

Ullevål universitetssykehus HF

2002

Aust-Agder sykehus HF

Blefjell sykehus HF

Det norske radiumhospital HF

Lister sykehus HF

Psykiatrien i Vestfold HF

Rikshospitalet HF

Ringerike sykehus HF

Spesialsykehuset for epilepsi HF

Spesialsykehuset for rehabilitering HF

Sykehuset Buskerud HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Telemark HF

Vest-Agder sykehus HF

Aker universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

Barne- og ungdomspsykiatri Oslo HF

Blakstad sykehus HF

Bærum sykehus HF

Kongsvinger sjukehus HF

Oppland sentralsykehus HF

Psykisk helsevern Østfold HF

Sanderud sykehus HF

Sentralsjukehuset i Hedmark HF

Ski sykehus HF

Sunnaas Sykehus HF

Sykehuset Østfold HF

Tynset sjukehus HF

Ullevål universitetssykehus HF

1 Ved noen helseforetak har det vært gjort navneendringer som ikke innebærer endringer i hvilke sykehus som inngår i foretaket.

Til forsiden