Ot.prp. nr. 40 (2008-2009)

Om lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene)

Til innholdsfortegnelse

5 Høring

Saken har vært grundig drøftet med organisasjonene i arbeidslivet. Overgangsordingene ble først vurdert i en rapport utarbeidet på departementsnivå. Denne rapporten ble drøftet med organisasjonene i arbeidslivet, det vil si medlemmene i Arbeidslivspolitisk råd. Disse ble i tillegg tilskrevet av Arbeids- og inkluderingsministeren, der de ble bedt å komme med råd.

På bakgrunn av denne prosessen med organisasjonene i arbeidslivet, er ordinær høring av saken vurdert som unødvendig.