Ot.prp. nr. 40 (2008-2009)

Om lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene)

Om lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget