Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

2 Tildeling til universitet og høgskular

Tabell 2.1 Tildeling per universitet og høgskule i 2021

(i 1 000 kr)

Institusjon

Beløp

Statlege verksemder

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

213 837

Høgskolen i Innlandet

1 272 015

Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole i logistikk

290 083

Høgskulen i Volda

410 673

Høgskolen i Østfold

766 042

Høgskulen på Vestlandet

2 174 978

Kunsthøgskolen i Oslo

380 219

Nord universitet

1 547 646

Noregs handelshøgskole

573 597

Noregs idrettshøgskole

221 494

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

1 445 244

Noregs musikkhøgskole

309 748

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

7 325 880

OsloMet – storbyuniversitetet

2 716 515

Samisk høgskole

103 945

Universitetet i Agder

1 612 047

Universitetet i Bergen

3 947 157

Universitetet i Oslo

6 065 665

Universitetet i Stavanger

1 794 025

Universitetet i Søraust-Noreg

2 067 338

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

3 607 742

Private verksemder

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi

29 097

Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter

27 271

Bergen Arkitekthøgskole

21 968

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

143 460

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

15 249

Handelshøyskolen BI

392 688

Høgskulen for grøn utvikling

2 583

Høyskolen Kristiania

270 983

Høyskolen for dansekunst

2 110

Høyskolen for ledelse og teologi

16 943

Lovisenberg diakonale høgskole

124 949

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

114 621

NLA Høgskolen

281 904

Steinerhøyskolen

18 129

VID vitenskapelige høgskole

441 060

Til forsida av dokumentet