Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

I Prop. 1 S (2020–2021) om statsbudsjettet for år 2021 blir dei forslaga til vedtak førte opp som er nemnde i eit framlagt forslag.

Til forsida av dokumentet