Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over tiltak på kap. 320, post 74 Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2021

Forslag 2022

Applaus Scene

2 100

2 145

Arkivforbundet

1 075

1 095

Balansekunst

2 550

2 600

Bergen Dansesenter

765

1 480

BRAK

1 715

1 750

Bærum kulturhus – Dans Sørøst-Norge

2 340

4 385

Dans i Trøndelag

770

1 485

Danse- og teatersentrum

6 135

6 550

Dansearena nord

3 030

5 200

Danseinformasjonen

5 720

5 835

Dansekunst i Grenland

970

1 490

Dansekunst i Østfold

305

610

DansINN1

205

DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge

2 075

4 115

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

5 685

5 800

Dramatikkens hus

17 635

17 990

Europan Norge

900

920

Fargespill

1 055

1 075

Finsk-norsk kulturinstitutt

160

165

Fjelldansen

460

610

Folkemusikk nord

800

815

Folkorg

6 115

6 235

Foreningen Norden

6 455

6 380

Fransk-norsk kultursamarbeid

675

690

Interkultur og Aktiv fritid1

2 345

Kunstsentrene i Norge (KiN)

7 045

7 185

Kirkemusikksenter Nord

890

910

Klassisk

1 195

1 220

Kulturalliansen

1 550

1 580

Landslaget for lokalhistorie

920

940

Leveld Kunstnartun

440

450

Midtnorsk jazzsenter

2 2002 250

Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans

545

555

Music Norway

27 460

30 325

MØST – Musikknettverk Østlandet2

1 050

2 120

Nordisk kunstnarsenter Dale (NKD)

4 135

4 220

Noregs Husflidlag

14 715

15 010

Norges kulturvernforbund

1 890

1 930

Norges museumsforbund

2 020

2 060

NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

21 125

23 155

Norsk arkivråd

530

540

Norsk Folkeminnelag

105

110

Norsk folkemusikklag

110

115

Norsk Forfattersentrum

16 935

17 275

Norsk ICOM

335

340

Norsk jazzforum

13 005

13 300

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

14 560

14 850

Norsk kritikerlag1

410

Norsk kulturforum (NOKU)

1 000

Norsk Skuespillersenter

2 135

2 180

Norsk tidsskriftforening

795

810

Norske konsertarrangører

4 735

4 830

Norske kunstforeninger

5 105

5 205

Norske kunsthåndverkere

5 510

5 620

Norsk-finsk kulturfond

380

390

Norsk-islandsk kultursamarbeid

1 760

1 795

Norwegian Crafts

4 595

4 685

Office for Contemporary Art Norway (OCA)

20 505

20 915

Ole Bull Akademiet

6 290

6 415

Oslo Arkitekturtriennale

980

1 000

PRODA profesjonell dansetrening

2 830

2 885

R.E.D. (Resideny Eina Danz)

305

610

RAS – Regional Arena for Samtidsdans

1 830

2 565

RYK – Rytmisk kompetansenettverk i Nord

1 460

1 490

Samspill International Music Network

810

825

Scenekunst Sør

615

1 175

Skuespiller- og danseralliansen

23 165

23 630

Slekt og Data

205

210

Sound Of Happiness

540

550

STAR

635

650

Sørnorsk jazzsenter

2 0202 060

Sørf – Sørnorsk Kompetansesenter for Musikk

1 050

1 070

TEMPO

1 085

1 105

Transcultural Arts Production (TrAP) 1

4 285

Vestnorsk jazzsenter

3 4403 510

VISP – Produksjonsenhet for visuell kunst

815

830

Voksenåsen – kulturvirksomhet

830

845

Østafjelske Kompetansesenter for musikk – ØKS

890

910

Østnorsk jazzsenter

2 2352 280

Sum

299 800

329 150

1 Tiltakene foreslås overført fra post 55, jf. omtale under kap. 320, post 55 og 74.

Til dokumentets forside