Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

3 Oversikt over tiltak på kap. 320, post 75 Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2021

Forslag 2022

Bergen Kunsthall2

10 340

10 430

BIT Teatergarasjen2

9 875

9 980

Black Box Teater2

7 945

7 725

Bomuldsfabriken Kunsthall

5 135

5 240

Designtreff BeyondRisør

290

295

Det Norske Kammerorkester2

11 130

10 955

Det Norske Solistkor2

11 580

11 515

Edvard Grieg Kor

7 825

7 980

Figurteatret i Nordland

7 315

7 460

Forbundet Frie Fotografer1 2

920

940

Fotogalleriet

2 360

2 405

Galleri Format

2 140

2 185

Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival2

7 090

6 855

Jo Strømgren Kompani

3 000

3 060

Kraft Bergen

1 255

1 280

Kristiansand kunsthall

2 375

2 425

Kunsthall 3,14

1 270

1 295

Kunsthall Oslo

2 485

2 535

Kunsthall Stavanger

2 505

2 555

Kunsthall Trondheim

2 485

2 535

Kunstnerforbundet

2 065

2 105

Kunstnernes Hus2

11 450

11 485

Landsforeningen Norske Malere1

2 385

2 435

Litteraturhuset i Bergen

2 565

2 615

Litteraturhuset i Fredrikstad

1 430

1 460

Litteraturhuset i Oslo

5 060

5 160

Litteraturhuset i Skien2

490

450

Litteraturhuset i Trondheim

1 835

1 870

Melahuset, drift

10 290

10 495

Nasjonal Jazzscene

10 845

11 060

Nordic Black Theatre2

8 560

7 995

Norsk Billedhoggerforening1

2 720

2 775

Norske grafikere1

1 815

1 850

Norske tekstilkunstnere1

1 965

2 005

Oslo kunstforening

1 655

1 690

Protestfestivalen, Kristiansand

325

335

Riksscenen for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans2

21 655

21 090

ROM for kunst og arkitektur1

1 860

1 895

Rosendal Teater2

11 570

11 230

Samovarteateret2

2 515

2 400

Scene Finnmark

2 855

2 910

Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere1

5 615

5 390

Stella Polaris

1 105

1 125

Studium Actoris

740

755

Teater Manu – Norsk Tegnspråkteater2

18 535

18 375

Tegnerforbundet 1

2 630

2 685

Tromsø kunstforening

1 670

1 705

Trondheimsolistene

5 325

5 430

Unge Kunstneres Samfund1

4 365

4 450

Unge Viken Teater2

8 510

7 795

Verdensteatret

3 000

3 060

Vestfossen Kunstlaboratorium2

4 115

4 115

Østfold Internasjonale Teater2

9 870

9 915

Sum

270 710

269 760

1 Tiltakene er foreslått overført fra post 74, jf. omtale under kap. 320, post 74 og 75.

2 Tilskuddene for 2021 inkluderer også ekstraordinære tilskudd ifb. covid-19.

Til dokumentets forside