Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

4 Oversikt over tiltak på kap. 326, post 73 Språkorganisasjoner

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2021

Forslag 2022

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

130

135

Norges Døveforbund

2 650

2 705

Noregs Mållag

6 070

6 190

Riksmålsforbundet

1 690

1 725

Kainun institutti – Kvensk institutt

7 510

7 660

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

2 850

2 910

Nynorsk avissenter

3 245

3 310

Tilskuddsordning for innsamling av stedsnavn

1 395

1 425

Ruijan Kaiku – kvensk avis

1 295

1 320

Stiftinga Nynorsk pressekontor

9 510

9 300

Årets nynorskkommune

100

100

Sum

36 445

36 780

Til dokumentets forside