Prop. 210 S (2020–2021)

Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

Til innholdsfortegnelse

7 Konklusjon og tilrådning

Frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia vil sikre norsk næringsliv så gode betingelser som mulig og opprettholde mest mulig av det tette økonomiske forholdet etter at Storbritannia har forlatt det indre marked, hjemlet i et nytt avtaleverk.

Nærings- og fiskeridepartementet tilrår at frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia inngås. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til dokumentets forside