Prop. 210 S (2020–2021)

Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

I

Stortinget samtykker i inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia.

Til dokumentets forside