Prop. 92 LS (2014-2015)

Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat), samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015

Til innholdsfortegnelse

B Forslag
til samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland

Stortinget samtykker til inngåelse av avtale av 2. mars 2015 med Nederland om bruken av et fengsel i Nederland.

Til dokumentets forside